FB Construction är nu ISO-certifierat!!!

ISO 9001ISO 14001ISO 45001

FB Construction är stolta att kunna tillkännage att vi tagit steget till ISO-certifiering.

I november månad 2022 mottog vi vårt efterlängtade certifikat.

Vi uppfyller därmed de tuffa branschkraven för Bygg- och anläggningsarbeten inom områdena Kvalitet och Miljö enligt standarderna ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2014.

Med ISO-certifieringen visar vi att vi har ett ledningssystem som uppfyller kraven för ISO 9001 och ISO 14001. Våra kunder såväl som våra anställda och våra leverantörer kan känna sig trygga då vi arbetar enligt etablerade arbetsrutiner inom kvalitet och miljö.

Kvalitet är redan sedan tidigare ett av ledorden som genomsyrar hela vår verksamhet. En stor fördel med vår certifiering är att vi nu kan delta i upphandlingar där ISO-certifiering är ett krav.

FB Construction har redan sedan tre år tillbaka varit tredje-part certifierat enligt den nationella FR2000-standarden. Nu har vi alltså tagit steget till ISO vilket känns fantastiskt bra.

Nu blickar vi framåt och ser fram emot många nya trevliga samarbetspartners.

Uppdatering!

I December 2023 har vi också fått ISO 45001 certifieringen!