Om FB Construction:

Vi på FB Construction utför byggentreprenader inom våra tre verksamhetsområden:

Entreprenad

Betong

Byggservice

8 S Soc   Det moderna byggföretaget

Vi är ett expansivt företag som utför entreprenader inom bostad, handel, kontor, industri mm.
Vi utför nyproduktion såväl som underhåll och ombyggnation.

Från idé till färdigställt projekt ser vi till att du som kund är delaktig hela vägen. Med vår kompetens och de moderna arbetsmetoder som används möjliggör vi flexibilitet och anpassningar utan att tumma på kvalitet och säkerhet/arbetsmiljö.

Vi är ISO-certifierade inom områdena Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt standarderna ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 samt ISO 45001:2018. En kompetent projektorganisation och projektledning är en förutsättning för att uppnå ett gott slutresultat inom utsatt tid. Detta möjliggörs genom att ett stort engagemang och kundfokus genomsyrar hela vår verksamhet från idé till slutprodukt.

FB Construction består av ett starkt team där alla är delaktiga i företagets utveckling. Vi använder våra gemensamma erfarenheter för att föra verksamheten framåt och värnar om en säker och motiverande arbetsmiljö. Allt för att kunna driva framgångsrika projekt tillsammans med våra kunder.

Vi tummar aldrig på kvalitén

Våra anställda besitter gedigen och bred kunskap och erfarenhet inom alla våra verksamhetsområden. Vår verksamhet genomsyras av den småländska andan och med oss som samarbetspartner kan du som kund känna dig trygg med att vi kommer att leverera utlovat resultat inom den givna tidsramen.

Våra medarbetare är lösningsfokuserade och har en stor förmåga att se kundens behov och på så sätt hitta kundunika lösningar utan att ge avkall på kvalitén på utfört arbete.

Säkerheten prioriteras och med modern utrustning säkerställer vi kvaliten och ser alltid helhetslösningar med kundens bästa som fokus. Vi är ett modernt och nytänkande företag och vi strävar ständigt efter att ligga i framkant när det gäller kvalitet och arbetsmetoder.

Allt arbete utförs med största precision och med ett stort personligt engagemang av varje medarbetare.

Våra ledord är:

  • Kvalitet
  • Nytänkande
  • Engagemang
  • Tillförlitlighet
  • Säkerhet