Renovering av befintiligt kontor samt tillbyggnad av ny kontorsdel.
Möteslokaler byggdes om till omklädningsrum + duschrum.
Cembrite-fasad monterades på både gamla och nya kontoret.
Omläggning av tak.