Smålands logistik Nybro, logistikbyggnad

Smålands logistik Nybro, logistikbyggnad

Tillbyggnad 3000 m2 Totalentreprenad. På grund av hög brandbelastning omfattas tillbyggnaden av ett stort antal platsgjutna brandväggar. De högsta platsgjutna brandväggarna har en höjd på 9m. Betong, stål och plåt är utförda i egen regi. Färdigställande februari 2024....
Tingshuset Ljungby, Björklunden 5

Tingshuset Ljungby, Björklunden 5

Nytt kommunarkiv samt renovering av kontorslokaler. Kulturbyggnad och därmed renoverad enligt särskilda krav. Installationstät byggnad anpassad enligt gällande krav för arkivering. Grundläggning under ursprunglig byggnads grundnivå samt under grundvattennivå. Bärande...
AriVislanda

AriVislanda

Renovering av befintiligt kontor samt tillbyggnad av ny kontorsdel. Möteslokaler byggdes om till omklädningsrum + duschrum. Cembrite-fasad monterades på både gamla och nya kontoret. Omläggning av tak.
NPA Plast, Ljungby

NPA Plast, Ljungby

Uppförande av helt ny industrilokal i modern design. Projektet omfattar produktionsyta 4000m2 på plan 1 samt 1000m2 kontor fördelat på plan 2 och 3. Färdigställande våren 2024. Totalentreprenad.
IKEA Tillsammans, Älmhult

IKEA Tillsammans, Älmhult

En byggnad från tidigt 80-tal som tidigare använts för många olika verksamheter byggdes om och anpassades för utbildningsverksamhet. Renoveringen var så omfattande att i princip bara stommen av ursprunglig byggnad bibehölls. Övrigt ersattes med nytt. Endast stomme och...
Evedals badplats, Växjö

Evedals badplats, Växjö

Projekt utfört åt Vöfab i Älmhult. En anrik 50-talsbyggnad revs och ersattes med nya byggnader i 50-talsstil. Projektet omfattade omklädningsrum, kiosk, toaletter, lagerutrymmen, trivselytor och övrig yttre miljö. Stora arkitektoniska krav samt krav på tillgänglighet...
Brokhults åkeri Älmhult

Brokhults åkeri Älmhult

Nybyggnation verkstad samt kontor. Verkstad 500 kvadratmeter samt separat kontor (80 kvadratmeter) med robusta materialval. Projektet slutfört hösten 2020.
Smålands logistik Växjö

Smålands logistik Växjö

700 kvadratmeter tillbyggnad av befintligt lager. Installation av bergvärme som värmer upp den nybyggda lagerdelen. Färdigställdes hösten 2021.