Tillbyggnad 3000 m2
Totalentreprenad.
På grund av hög brandbelastning omfattas tillbyggnaden av ett stort antal platsgjutna brandväggar.
De högsta platsgjutna brandväggarna har en höjd på 9m.
Betong, stål och plåt är utförda i egen regi.
Färdigställande februari 2024.
Totalentreprenad.