Nytt kommunarkiv samt renovering av kontorslokaler.
Kulturbyggnad och därmed renoverad enligt särskilda krav.
Installationstät byggnad anpassad enligt gällande krav för arkivering.
Grundläggning under ursprunglig byggnads grundnivå samt under grundvattennivå.
Bärande stomme helt i platsgjuten betong utförd i egen regi.
Ytterväggar klädda i trä.
Färdigställande februari 2024.
Totalentreprenad.