En byggnad från tidigt 80-tal som tidigare använts för många olika verksamheter byggdes om och anpassades för utbildningsverksamhet.
Renoveringen var så omfattande att i princip bara stommen av ursprunglig byggnad bibehölls. Övrigt ersattes med nytt. Endast stomme och yttre tak är ursprungliga, allt övrigt har ersatts av nytt.
Renoveringen/ombyggnaden omfattade samtliga tre våningsplan.
Installationstät renovering/ombyggnation.
Färdigställdes februari 2023.
Totalentreprenad.