Projekt utfört åt Vöfab i Älmhult.
En anrik 50-talsbyggnad revs och ersattes med nya byggnader i 50-talsstil.
Projektet omfattade omklädningsrum, kiosk, toaletter, lagerutrymmen, trivselytor och övrig yttre miljö.
Stora arkitektoniska krav samt krav på tillgänglighet och hållbarhet.
Mycket detaljarbeten enligt arkitektens och beställarens önskemål.
Färdigställdes och togs i bruk våren 2023.
Totalentreprenad.