700 kvadratmeter tillbyggnad av befintligt lager. Installation av bergvärme som värmer upp den nybyggda lagerdelen. Färdigställdes hösten 2021.