Förskola för 150 barn. Utförd på uppdrag åt Markaryds kommun. Skolan är uppförd helt i trä. Lekytorna utomhus är utformade och anpassade för att smälta in den natursköna omgivningen. Uppdraget slutfört och överlämnat till beställaren i januari 2022.